Follow us on

Bảng giá tên miền THIẾT KẾ WEB

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

 


Bảng giá tên miền Việt Nam
Lệ phí đăng ký Phí duy trì/năm Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)

.vn
200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ

.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn
200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ

.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ

.name.vn
30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ

.int.vn
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ

Tên miền theo địa lý
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ

Tên miền tiếng Việt
0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN 200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN 200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại cho bạn