Follow us on

Hướng dẫn cách xóa tất cả các bản thảo Revisions trong WordPress

1. Bản thảo revision là gì?

Bản thảo hay còn gọi là revisions trong WordPress là các phiên bản được lưu trữ lại sau mỗi lần chúng ta chỉnh sửa thay đổi bài viết, trang hay các loại Custom post type. Hoặc sau mỗi lần chúng ta cần lưu nháp (Draft) khi soạn thảo bài viết.

Hướng dẫn cách xóa tất cả các bản thảo Revisions trong WordPress

Số bản thảo hiện có trong một bài viết sẽ được hiển thị cho chúng ta thấy bằng những con số xác định.

2. Xóa bản thảo revisions

2.1 Xóa bằng MySQL PhpMyadmin

Xóa tất cả bản thảo của mọi bài post, page hay custom post type.

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision';

Chạy đoạn SQL sau trong PhpMyadmin như sau:

Hướng dẫn cách xóa tất cả các bản thảo Revisions trong WordPress

Xóa tất cả bản thảo của một bài post, page hay custom post type theo ID, ví dụ ID = 10

DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = 'revision' AND ID = 10;

Hướng dẫn cách xóa tất cả các bản thảo Revisions trong WordPress

2.2 Xóa bằng code

Chép đoạn code sau vào file functions.php trong theme đang sử dụng

add_action( 'after_setup_theme', 'wpshare247_delete_revisions' );
function wpshare247_delete_revisions(){

global $wpdb;

$sql = ‘DELETE FROM `’. $wpdb->prefix .‘posts` WHERE `post_type` = %s;’;

try {

$wpdb->query($wpdb->prepare($sql, array(‘revision’)));

return true;

} catch (Exception $e) {

return ‘Error! ‘. $wpdb->last_error;

}
}

Tiếp theo Refresh (F5) lại website

Xóa đoạn code trên khỏi functions.php hoặc comment lại để dùng khi cần.

Vậy là các bản thảo đã được xóa thông qua đoạn code trên.

2.3 Xóa bằng plugin

Nếu bạn không phải là một chuyên gia hay lập trình code wordpress, bạn có thể xóa các bản thảo thông qua một số plugin tốt nhất hiện nay như:

Hoặc bạn có thể tìm trong kho Plugin WordPress với từ khóa delete revisions, sẽ có rất nhiều plugin khác giúp chúng ta xóa các bản thảo.

Hướng dẫn cách xóa tất cả các bản thảo Revisions trong WordPress

4. Cách phục hồi lại bài viết bằng bản thảo như thế nào?

Tuy nhiên bản thảo cũng là một phần quan trọng trong quá trình viết blog, chúng ta không thể viết được một bài với nội dung chất lượng chỉ trong một vài phút. Vì vậy chúng ta cần lưu trữ lại để tiếp tục cập nhật thêm nội dung. Đôi khi chúng ta sẽ gặp sự cố như viết sai, xóa nhầm….Hoàn toàn có thể khôi phục lại các phiên bản được lưu thông qua bản thảo.

Hướng dẫn cách xóa tất cả các bản thảo Revisions trong WordPress

Hướng dẫn cách xóa tất cả các bản thảo Revisions trong WordPress

Hướng dẫn cách xóa tất cả các bản thảo Revisions trong WordPress

Như vậy chúng ta rất dễ dàng phục hồi lại bản thảo cũ đúng không.

5. Vì sao cần phải vô hiệu hóa, giới hạn và xóa bản thảo?

Cơ chế tự động lưu bản thảo của WordPress đôi khi dẫn đến những khó chịu cho người quản trị Website, ví dụ chỉ cần nhập thêm một khoản trắng hoặc một vài từ, chúng ta không cần lưu lại chúng.

Việc lưu quá nhiều bản thảo làm cho Database website phình to không mong muốn, khó khăn trong việc bảo trì bảo dưỡng, backup website nếu bạn không biết dọn dẹp chúng.

Tuy nhiên tốt nhất chúng ta nên tắt hoặc giới hạn số bản thảo gần nhất để tránh sự cố đáng tiếc bằng cách hướng dẫn bên dưới đây. Trước tiên bạn hãy mở file cấu hình WordPress lên nhé wp-config.php

6. Cách vô hiệu hóa (tắt) bản thảo

Để tắt tự động lưu các bản thảo bạn hãy để dòng code sau

define( ‘WP_POST_REVISIONS’, false );

vào wp-config.php, đặt ở đâu cũng được miễn đừng gây ra lỗi là được :).

7. Cách giới hạn số bản thảo

Nếu không muốn tắt hẳn chức năng này, bạn có thể giới hạn lại số lượng bằng dòng code

define( ‘WP_POST_REVISIONS’, 3 );

Hoặc giới hạn thời gian tự động lưu bản thảo (autosave)  bằng thời gian như sau

define( ‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 600 ); // 60 tương đương 60 giây
Leave a Reply