Follow us on

Phân tích dữ liệu của bạn bằng Luồng người dùng

Phân tích trang web là gì?

Phân tích trang web là thực hành kiểm tra và phân tích hiệu suất của trang web liên quan đến SEO, tốc độ, cạnh tranh và lưu lượng truy cập.

Bất kỳ trang web nào cũng có thể hưởng lợi từ một số hình thức phân tích trang web nếu kết quả sau đó được sử dụng để cải thiện nó — ví dụ: bằng cách giảm kích thước trang để tăng tốc độ tổng thể hoặc tối ưu hóa trang đích có nhiều lưu lượng truy cập để có nhiều chuyển đổi hơn.

Bạn có thể so sánh lưu lượng truy cập tương đối từ các nguồn khác nhau trong cùng một thứ nguyên, ví dụ: lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm, chiến dịch hoặc phương tiện khác nhau. So sánh tổng thể cho phép bạn thực hiện một số xác định ban đầu về những kênh nào hiệu quả nhất hoặc mang lại lợi nhuận cao nhất.

Ví dụ: nếu một chiến dịch đang phân phối lưu lượng truy cập nhiều hơn so với chiến dịch khác, bạn có thể chuyển các tài nguyên để làm cho chiến dịch thành công hơn hiển thị rõ ràng hơn. Hoặc nếu một phương tiện, như email hoặc cpc, vượt trội hơn những phương tiện khác, bạn có thể đầu tư nhiều hơn vào phương tiện đó.

Ví dụ về Luồng người dùng với thứ nguyên Chiến dịch được chọn
Ví dụ về Luồng người dùng với thứ nguyên Chiến dịch được chọn

Nếu bạn thực sự nhận thấy rằng một nguồn vượt trội hơn các nguồn khác về mặt khối lượng lưu lượng truy cập, thì bạn có thể kiểm tra lưu lượng truy cập đó kỹ hơn bằng cách xem chỉ một phân đoạn đó. Nhấp vào nút bắt đầu ở cột đầu tiên, sau đó nhấp vào Chỉ xem phân đoạn này. (Điều này khác với việc áp dụng một Phân đoạn dựa trên phiên hoặc người dùng, như được mô tả dưới đây).

Với việc chỉ hiển thị lưu lượng truy cập đó, bạn có thể biết liệu những người dùng đó có đang đi theo đường dẫn qua trang web mà bạn muốn họ đến hay không, liệu họ có tiếp cận màn hình mục tiêu đủ số lần hay không và vị trí họ rời khỏi trang web của bạn.

Tinh chỉnh phân tích của bạn với Phân đoạn

Ngoài việc chỉ xem lưu lượng truy cập từ một nguồn cụ thể, bạn có thể tinh chỉnh thêm chế độ xem của mình bằng cách áp dụng Phân đoạn. Ví dụ: nếu bạn đang xem lưu lượng truy cập từ một quốc gia cụ thể, bạn có thể sử dụng tùy chọn Điều kiện của Trình tạo phân đoạn để chỉ hiển thị người dùng từ quốc gia đó. Những người dùng này cũng đã hoàn thành một Mục tiêu cụ thể hoặc chi tiêu một số tiền tính bằng đô la nhất định. Bằng cách kết hợp các tùy chọn này, bạn có thể tập trung vào yếu tố rất cụ thể của đối tượng.

Áp dụng phân đoạn nâng cao
Áp dụng Phân đoạn

Đánh giá mức độ tương tác

Tùy thuộc vào mục đích của trang web, bạn có thể muốn biết người dùng đã đi qua bao nhiêu trang sau trang ban đầu. Họ có chuyển ngay từ trang sản phẩm đến thanh toán mà không mua sắm thêm không? Họ đã đọc các bài viết về Tin tức Hoa Kỳ và Tin tức thế giới nhưng không đọc bất kỳ bài viết nào về Chính trị hoặc Giải trí phải không?

Bắt đầu bằng việc xác định mức độ tương tác tối thiểu mà bạn muốn thấy từ người dùng. Luồng người dùng hiển thị ba tương tác đầu tiên theo mặc định và hiện hỗ trợ lên tới tám tương tác. Thêm số lượng bước cần thiết để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của bạn nếu cần. Khi bạn đã thêm số bước cần thiết, bạn có thể sử dụng tùy chọn Đánh dấu lưu lượng truy cập thông qua đây để xem liệu lưu lượng truy cập từ nguồn đó có đạt đến ngưỡng tương tác tối thiểu của bạn không (ví dụ: bốn hoặc năm tương tác).

Đánh dấu lưu lượng truy cập thông qua Luồng người dùng
Đánh dấu lưu lượng truy cập thông qua Luồng người dùng

Ngoài việc đánh giá mức độ tương tác, bạn cũng có thể thấy mức độ lưu lượng truy cập bị giảm bớt khi người dùng đã xem qua trang web của bạn. Nếu tiến trình của người dùng không dài như bạn hy vọng hoặc nếu tốc độ giảm lưu lượng truy cập nhanh hơn bạn mong đợi, bạn có thể cân nhắc thiết kế lại điều hướng trang web hoặc thiết kế đồ họa để cho phép di chuyển dễ dàng hơn giữa các trang, thêm các lời gọi hành động bổ sung như phần mở đầu cho các bài viết hoặc sản phẩm có liên quan hay sửa đổi nội dung trang web để đáp ứng tốt hơn sở thích của đối tượng.

Khám phá nội dung của bạn

Luồng người dùng cho phép bạn kiểm tra một số vấn đề có liên quan đến nội dung.

Thử nghiệm A/B

Nếu bạn đang thử nghiệm các phiên bản trang web khác nhau và mỗi phiên bản có URL riêng, bạn có thể xem phiên bản nào đáp ứng tốt hơn các mục đích như khuyến khích tương tác trang web hay tạo kênh lưu lượng truy cập đến trang Mục tiêu.

Trình duyệt và độ phân giải màn hình

Sử dụng Trình duyệt hoặc Độ phân giải màn hình làm thứ nguyên bắt đầu để bạn có thể xem liệu lưu lượng truy cập có được phân phối giữa các trình duyệt hoặc độ phân giải màn hình như bạn mong đợi không và để xem liệu có bất kỳ trang nào bị sụt giảm lưu lượng truy cập bất thường với một trình duyệt hoặc độ phân giải màn hình cụ thể hay không. Nếu bạn nhận thấy mức giảm đáng kể từ một trang, có thể trang này không thể hiển thị đúng trong trình duyệt đó hoặc ở độ phân giải đó. Ví dụ: trang của bạn không thể hiển thị chính xác trên trình duyệt trên thiết bị di động hoặc ở độ phân giải màn hình nhỏ hơn, khiến liên kết hoặc nút không có sẵn hoặc không nhìn thấy dễ dàng.

Phân tích đường dẫn

Có các đường dẫn qua trang web của bạn phổ biến hơn các đường dẫn khác không và nếu có thì đó có phải là các đường dẫn mà bạn muốn lưu lượng truy cập đi theo không? Bạn có thể nghĩ đến đường dẫn cho người dùng như Trang chủ > Trang sản phẩm > Giỏ hàng > Thanh toán, nhưng bạn có thể phát hiện đường dẫn phổ biến hơn như Trang chủ > Sản phẩm > Tìm kiếm > Kết quả tìm kiếm > Tìm kiếm > Kết quả tìm kiếm > thoát. Đường dẫn ngoài dự kiến đó có thể cho biết những thông tin như người dùng không tìm thấy sản phẩm họ muốn hoặc tìm kiếm nội bộ không trả về kết quả hữu ích.

Bạn cũng có thể khám phá một số thứ như mức giảm cao bất thường từ một trang mới mà bạn đã giới thiệu, như trang chủ mới hoặc trang sản phẩm mới. Điều tra xem liệu thiết kế của trang mới có thể che mất các liên kết hoặc điều khiển cho phép lưu lượng truy cập đến các trang mà bạn muốn họ xem tiếp theo hay không.

Leave a Reply